A beruházás megvalósulása nélkül éves szinten az intézmény 75 774,6 m3 földgáz fogyasztással bír, ami a korszerűsítéssel éves szinten így kb. 33 870 m3-el csökkenne, ami közel 3,5 millió Ft megtakarítást jelenthet. A beruházás nagymértékben növeli a megújuló energiafelhasználást az intézményben, amely a telepített napelemes rendszernek köszönhető.

A projektről bővebb információt az alábbi oldalon olvashatnak: www.dnyem.hu

Projektmenedzser: Dr. Harsányi Endre

elérhetősége: drharsanyiendre@gmail.com

A műszaki tervezés feladatait ellátta: INCORSO ÉPÍTÉSZ és ÉPÍTŐ MŰHELY Kft.

A projekt tervezett mérföldkövei:

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2017.02.28.

A projektet 2016. december első napjával tervezi indítani a pályázó. A pályázati felhívás előírja, hogy a projekt megkezdését követő harmadik hónap végére a kiviteli terveknek rendelkezésre kell állnia. A pályázó intézmény az előírásnak eleget fog tenni. A pályázó az előkészítés során a tervezési munkálatokra már szerződést köt, mely magában foglalja a kiviteli tervek elkészítését.

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.07.01.

A Pályázati Felhívás kimondja, hogy a második mérföldkő eléréséhez az építési munkáknak (kivéve épületgépészeti) szerkezetkész állapotban késznek kell lennie. A mérföldkő 2018. július 1. napjára teljesül.

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.08.08.

Az épület műszaki átadása a tervezett ütemezés szerint 2018. augusztus nyolcadik napján megtörténik.

  1. mérföldkő elérésének dátuma: 2018.12.31.

A felújított épület(rész)ek nevelési-oktatási eszközökkel történő ellátása 2018. december utolsó napjára befejeződik. Az eszközbeszerzéshez szükséges közbeszerzési eljárást a Pályázó 2018 őszén elindítja, hogy a mérföldkő elérése ne legyen veszélyeztetett.

A projekt során tervezett közbeszerzési eljárások:

Építési beruházás

Eszközbeszerzés